Ekonomi

DMO ihalelerinde, yerli malı teklifine fiyat avantajı

Söz konusu düzenlemeyle, yerli üreticilerin rekabet güçlerinin artırılması ile istihdama katkısı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması, dış ticaret açığının ise azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla ülkede rekabet şartlarını oluşturacak düzeyde üretim kabiliyeti olan alanlardaki ürün gruplarının yanı sıra üretim kabiliyeti henüz yeterli düzeyde olmayan alanlarda da yerli üreticileri teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik uygulamaların alt yapısı hazırlandı.

Hedef; maliyet ve kalitede optimizasyon

Kamu kurum ve kuruluşları adına yapılacak satın almalarda, maliyet/kalite optimizasyonunu sağlama hedefi doğrultusunda kamu ihtiyacının rekabet koşulları altında en kısa sürede en az maliyetle ve mümkün olan en kaliteli şekilde karşılanabilmesine yönelik uygulamalara geçilecek. Böylece, kamu alımlarında tasarruf yapılarak büyüme, karlılık ve müşteri memnuniyeti gibi hedeflerin başarılması amaçlandı.

İhalelerde, isteklilerde aranacak yeterlilik kuralları, sertifikasyon sistemi ve tedarikçi derecelendirme uygulamalarıyla isteklilerin, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilikleri belirlenecek, alım konusu ürünler ulusal ve/veya uluslararası standart, kalite açısından analiz edilecek veya numuneleri incelenecek. Buna ilişkin yöntemlerle isteklilerin yeterlilikleri ve/veya ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, teknik uygunluğu olmayan ve/veya hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin ve hataların önceden belirlenmesi amacıyla sertifikasyon sistemlerine geçilmesi sağlanacak.

Yerli üretime destek

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, yerli üretimin desteklenmesi ile tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla tedarikçilerin, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk ile ürünlerinin kalite düzeyleri, satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi sayısal ve niteliksel kriterler esas alınmak ve istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılmak suretiyle puanlama ve derecelendirmesi yapılabilecek.

Öte yandan, yurt içi ve dışı satın almalardaki avans uygulamalarında alınan teminatlar yönünden yurt içi firmalar lehine iyileştirme yapıldı, kurumun ihale ve satın alma birimleri de yeniden düzenlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu